Välkommen

Adventkyrkan i Borås är medlemmar i Sjundedags Adventistsamfundet. Vår församling har 230 medlemmar och är en av ett 40-tal adventistförsamlingar
i Sverige.

 

Nyheter:

HEMBAKAT OCH SECONDHAND

Första och sista söndagen i mars månad är secondhandbutiken öppen mellan kl 14 och 16. Då finns det även hembakat att köpa. Om du skänker en eller flera 10 kronor får du vara med i en dragning där du kan vinna en handgjord träcykel i miniatyr från Afrika eller en fruktkorg.