Välkommen

Adventkyrkan i Borås är medlemmar i Sjundedags Adventistsamfundet. Vår församling har 230 medlemmar och är en av ett 40-tal adventistförsamlingar
i Sverige.

 


Skapelsehelg 8 - 10 maj
I begynnelsen skapade Gud - eller utvecklade han?

En temahelg med Anders Gärdeborn, Mats Molén, Aila och Vesa Annala om livets ursprung.
Se programmet här