Välkommen

Adventkyrkan i Borås är medlemmar i Sjundedags Adventistsamfundet. Vår församling har 230 medlemmar och är en av ett 40-tal adventistförsamlingar
i Sverige.